TARIEVEN

In mijn lespraktijk bestaat de mogelijkheid tot Privéles of Duoles.

Lesduur : 30 minuten.

Hiervoor gelden onderstaande tarieven:

Privéles:

Kind                 :                       € 16,00

Volwassene       :                       € 19,00 *

 

Duoles:

Kind                 :                       € 13,00

Volwassene       :                       € 16,00*

 

*Lessen voor volwassenen zijn inclusief 21 % B.T.W.

 

RITTENKAART

Wil je les gaan volgen dan koop je vooraf een RITTENKAART van 10 lessen.

Die RITTENKAART dient betaald te worden op

Rekeningnummer   NL17 RABO 0147 2386 68

t.n.v. " Gitaarschool Rob Manders " onder vermelding van NAAM LEERLING.

 

                     

 

Voor het gebruik van een Rittenkaart gelden bepaalde voorwaarden.

Deze zijn vervat in onderstaande Bepalingen.

 

 

Gitaarschool Rob Manders  Algemene Bepalingen 10-Rittenkaart

  1. Betaling van de 10 rittenkaart geschiedt altijd vóór de eerste les van een Rittenkaart. Het verschuldigde lesgeld wordt per bank voldaan.  ( Zie boven )
  2. Indien de leerling, om welke reden dan ook, stopt met de lessen terwijl de Rittenkaart nog niet is opgebruikt, dan volgt er géén restitutie van het lesgeld.
  3. Mocht de leerling door ziekte of door overmacht verhinderd zijn dan zal hij/zij dit terstond  melden. Wordt hier te laat melding of geen melding van gemaakt dan zal de les in rekening worden gebracht.
  4. Is de leerling verhinderd anders dan genoemd in punt 3 dan moet hij/zij dit uiterlijk twee dagen voor de dag van de les melden. Gebeurt dit niet dan zal de les in rekening worden gebracht.
  5. De prijs van een rittenkaart wordt bepaald door de vorm waarin les wordt gegeven, waaronder te noemen: privéles, duoles (2 personen tegelijk; zie boven).
  6. De rittenkaart blijft geldig tot ½ jaar na dato van aanvang van de eerste les.

B.T.W.-Nummer : NL111714904B01                    KVK : 14112634